FANDOM


Ildegarde
???
350x350px
General
Name: Ildegarde
Japanese Name:  ???
Game(s): Pokémon Dawn and Dusk Versions
Preferred Type: Dragon
Relative(s): Unknown
Hometown: Unknown
Region: Estelia
Debut Generation: VII
Elite Four Ranking: Fourth
Class: Elite Trainer

Ildegarde (Japanese: ???, ???) is a Master Dragon-type Trainer and a member of the Estelia Elite Four prior to the downfall of Team OrderDU/Team KaosDA.

In the gamesEdit

PokémonEdit

Pokémon Dawn and Dusk VersionsEdit

Pokémon LeagueEdit

QuotesEdit

Pokémon Dawn and Dusk VersionsEdit

In the animeEdit

PokémonEdit

Voice actorsEdit

In the mangaEdit

TriviaEdit

NamesEdit